Фирма „Пачов“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител(и) с предмет: „Доставка на оборудване по обособени позиции:

Фирма „Пачов“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител(и) с предмет: „Доставка на оборудване по обособени позиции: ОП1: Робот за заваряване 2 бр. ОП 2 : Обработващ център 1 бр.“ Процедурата е в изпълнение на проект: BG-RRP-3.004-0433-C01 “Технологична модернизация в предприятието“. Началната дата на процедурата е 07.08.2023 г. Крайна дата за подаване на оферти 15.08.2023…