ПАЧОВ ООД стартира изпълнението на проект “Технологична модернизация в предприятието”

Проектът се изпълнява по Национален План за Възстановяване и Устойчивост, Приоритетна ос Интелигентна индустрия, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ от крайния получател Пачов ООД От 10.04.2023 г. Пачов ООД започна изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0433-C01 по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Проектът ще се осъществи в гр. Стара Загора…